Biếm họa

Con người có thể nhịn ăn 70 ngày, nhịn khát 7 ngày. Vậy cứu đói hay cứu khát quan trọng hơn?

Đăng lúc 07:30 | 15/06/2020

Tin mới Biếm Họa
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận