Giữa dừa và... cá mập, bạn sẽ chọn ai?

  Giữa dừa và... cá mập, bạn sẽ chọn ai?

  Tờ New York Times năm 1985 viết rằng một quả dừa đang rơi trúng người đi trên mặt đất có trọng lượng 8900 newton, hay 970 kg - Newton là lực gây ra cho một vật có khối lượng 1 kg gia tốc 1 mét trên giây bình phương...

  Giải Trí 14/02/2020
  Sân bay có cảm giác mạnh nhất thế giới

   Sân bay có cảm giác mạnh nhất thế giới

   Với một số người đi máy bay, việc hạ cánh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt là một cực hình. Thế nhưng việc này chẳng thấm tháp gì với các phi công, đặc biệt những người phải đương đầu hàng ngày với những điều kiện thời tiết "nhức não" tại Lukla, sân bay cảm giác mạnh nhất thế giới...

   Giải Trí 30/01/2020