Khi 'chỗ ấy' bị cong…

    Khi 'chỗ ấy' bị cong…

    Tôi quyết định phẫu thuật chữa cong 'chỗ ấy'. Bác sĩ bệnh viện cam đoan sau đó “chuyện ấy” không ảnh hưởng gì, nhưng tôi vẫn thấy lo lo... Y.Trực (Hà Nội)

    Sức Khỏe 25/10/2020