Đừng vội chủ quan với corona

    Đừng vội chủ quan với corona

    Tin tức tích cực về tình hình dịch Covid sẽ khiến ta chủ quan trong phòng dịch. Giai đoạn này và cả về sau chúng ta vẫn nên giữ lại các thói quen tốt trong mùa dịch như rửa tay thường xuyên, không chung đụng đồ ăn...

    Biếm Họa 03/05/2020