JavaScript is off. Please enable to view full site.
Xóa đói giảm nghèo trong một nốt nhạc

Xóa đói giảm nghèo trong một nốt nhạc

Để đạt chuẩn nông thôn mới, một số địa phương đã sáng tạo ra cách sáp nhập các hộ nghèo lại với nhau. Kết quả là số hộ nghèo giảm đi đáng kể, giúp địa phương đạt chuẩn nông thôn mới trong một nốt nhạc.

22/05/2020
Ông chủ tịch Xã tôi vạn tuế

Ông chủ tịch Xã tôi vạn tuế

Tính tròn là mỗi ngày bán 10 ly nước mía mỗi ly 5 ngàn là được tổng cộng năm chục ngàn, ta nhơn cho một tháng 30 ngày thì bà con đã có được triệu rưỡi.

09/09/2019