JavaScript is off. Please enable to view full site.
Đến Cuội cung chào thua

Đến Cuội cung chào thua

người ta nói dối, nói láo trong báo cáo khoa học nhằm đạt đến mục đích kinh khủng là xả hàng triệu tấn chất thải ra biển

11/09/2019
Khiển trách kẻ trộm

Khiển trách kẻ trộm

Việc trộm cắp 385 triệu đồng của ông Quang do ngươi gây nên đã tạo ra những hậu quả cực kỳ tai hại. Dư luận cho đó là đồng tiền không... trong sáng.

05/09/2019