'Việt Nam tử tế' ra mắt MV hoạt hình qua tiếng hát của Lam Trường và rapper Tiến Đạt

    'Việt Nam tử tế' ra mắt MV hoạt hình qua tiếng hát của Lam Trường và rapper Tiến Đạt

    Ngay khi ra mắt, MV 'Việt Nam tử tế' phiên bản nghệ sĩ được khán thính giả ủng hộ nhiệt tình với hơn 1 triệu view sau 5 ngày. Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ, phòng chống dịch COVID- 19” của Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, On1 tiếp tục cho ra mắt phiên bản hoạt hình của MV để gây quỹ đóng góp quỹ phòng chống dịch COVID-19.

    Giải Trí12/05/2020