Đi xe biển xanh mới oai

    Đi xe biển xanh mới oai

    Nhiều quan chức đã bị "kiểm điểm, rút kinh nghiệm" vì dùng xe biển xanh (xe công) đi làm việc riêng. Tuy vậy, những vụ vi phạm kiểu này vẫn đều đều diễn ra. Mới đây nhất tại Kiên Giang, nhiều quan chức đã dùng xe công đi khai trương nhà nuôi yến của sếp.

    Biếm Họa25/10/2019