JavaScript is off. Please enable to view full site.
Sex thời corona: Những chuyện khó nói

Sex thời corona: Những chuyện khó nói

Trong thời giãn cách xã hội, khoảng sinh tồn 2 mét tối thiểu, thì kiểu tiếp xúc gần và cực gần của sex, là một mối nguy đổ mồ hôi hột...

21/04/2020
Corona lây nhiễm kiểu nào qua sex?

Corona lây nhiễm kiểu nào qua sex?

Cơ bản SARS-CoV-2 vẫn trung thành với đường lây giọt bắn và bề mặt, cả với phiên bản tình dục. Không khó đoán, các pha mơn trớn, má ấp môi kề , đặc biệt oral sex là đột phá!

14/04/2020