Bảng hướng dẫn các loại thịt thay thế thịt heo

  Bảng hướng dẫn các loại thịt thay thế thịt heo

  Dưới đây là bảng hướng dẫn các nguồn cung cấp đạm động vật thay thế thịt lợn. Theo đó thịt đùi, mông, chân giò, thịt ba rọi hoàn toàn có thể quy đổi ra cá, bò, gà vịt... Trong tương lai, khi thịt heo mắc hơn nữa, ta có thể quy đổi ra tôm hùm, chẳng phải lo thiếu đạm.

  Biếm Họa16/06/2020
  Xa rồi thời giải cứu anh Heo

   Xa rồi thời giải cứu anh Heo

   Thời anh Heo phải giải cứu đã qua rồi, giờ đây giá heo hơi đang áp sát 100.000/ký. Không những thế heo giống cũng đắt đỏ khiến người dân khó tái đàn.

   Biếm Họa13/05/2020