Thiên đường xả rác ở Vũng Tàu: Fair play với thiên nhiên

Thiên đường xả rác ở Vũng Tàu: Fair play với thiên nhiên

Dân mạng ngả mình khâm phục hành động fair play với thiên nhiên của quán cà phê Heaven tại Vũng Tàu: Do có lượng lớn rác từ biển trôi vào khu vực kè của quán, do đó các nhân viên quán thu gom lượng rác này vào nhiều bao tải sau đó... thả lại xuống biển

17/09/2020 11:45