Minigame: Lật bài tạt nước

  Minigame: Lật bài tạt nước

  Hai người chơi lần lượt lật các lá bài. Lá bài ai có số lớn hơn thì người đó thắng. Người thắng được quyền tạt nước người thua.

  Video22/03/2020
  Minigame: Lật bài tạt nước

   Minigame: Lật bài tạt nước

   Hai người chơi lần lượt lật các lá bài lên, lá bài ai có số lớn hơn thì người đó thắng. Người thắng tạt nước người thua.

   Video22/03/2020