Vợ lên ký, chồng lủng ví

    Vợ lên ký, chồng lủng ví

    Một khi đã gắn bó với nhau bằng hôn nhân, mọi chuyện từ to tới nhỏ đều phải chia sẻ hết. Thế nên, vợ tăng ký, chồng lủng ví là tất yếu.

    Truyện Tranh11/04/2021