Tiệm tạp hóa 6.0

  Tiệm tạp hóa 6.0

  Siêu thị giờ vẫn chỉ cà thẻ với quét mã, trong khi bà tạp hóa gần nhà tao đã ứng dụng công nghệ 6.0 rồi.

  Truyện Tranh24/09/2021
  Sự tích con gà cục tác

   Sự tích con gà cục tác

   Con gà nghĩ mình sinh ra là để phục vụ con người, nên nhiệt tình đẻ trứng. Nhưng khi gà tăng công suất đẻ, thì nó không còn sức để hát líu lo nữa...

   Đời Cười17/07/2021