Sao kê chiếu mệnh

  Sao kê chiếu mệnh

  Đâu chỉ người nổi tiếng mới bị "sao kê" chiếu mệnh, một số fan lươn lẹo cũng dễ bị dính sao xấu lắm nha.

  Truyện Tranh06/09/2021
  Xã hội đảo lộn, drama ngập tràn

   Xã hội đảo lộn, drama ngập tràn

   Dịch giã làm cho xã hội lâm vào cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Gới celeb thì đi buôn coin, chuyên gia coin thì đi buôn đất... chẳng ai quan tâm đến chuyên môn của mình

   Biếm Họa08/06/2021
   Kỹ sư ẩm thực

    Kỹ sư ẩm thực

    Ẩm thực không phải chỉ cắm mặt vào ăn. Ẩm thực là cả một nghệ thuật, thỏa mãn vị giác nhưng đồng thời phải đảm bảo được cái... visual.

    Truyện Tranh24/10/2021