Đổi rác lấy quà: Thời của con và thời của ba

Đổi rác lấy quà: Thời của con và thời của ba

Từ tháng 8 năm nay, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) phối hợp với các đơn vị triển khai dự án "Phân loại rác tại nguồn gắn liền với thu gom và xử lý rác thải nhựa tại Hà Nội".

14/09/2020 16:45
7 cách giảm rác thải nhựa

7 cách giảm rác thải nhựa

Đựng nước bằng lu, thay áo mưa nilon bằng lông ngỗng... là những gợi ý "sáng tạo" cho việc bảo vệ môi trường.

11/01/2020 05:30
Xung quanh anh toàn plastic, ey

Xung quanh anh toàn plastic, ey

Đen Vâu đã từng ước "Muốn được ôm em qua kỷ Jura / Hoá thạch cùng nhau trên những phiến đá". Vâng, anh hoàn toàn có thể bay bổng trong bài hát của mình nhưng trở về với hiện tại thì anh chỉ có thể hóa nhựa trên từng đống rác thôi.

19/12/2019 05:22