Uống nước mà cũng bị nghẹn?

    Uống nước mà cũng bị nghẹn?

    Hóa ra "uống nước" ở đây không phải là... uống nước. Thuật ngữ "uống nước" được cán bộ thôn nghĩ ra là để xin lại 50 ngàn đồng tiền hỗ trợ Covid-19 của các hộ nghèo. Câu chuyện gây bức xúc này xảy ra tại một số thôn thuộc địa bàn xã Ba Nang (huyện Đakrông, Quảng Trị).

    Biếm Họa13/06/2020