Uống nước mà cũng bị nghẹn?

  Uống nước mà cũng bị nghẹn?

  Hóa ra "uống nước" ở đây không phải là... uống nước. Thuật ngữ "uống nước" được cán bộ thôn nghĩ ra là để xin lại 50 ngàn đồng tiền hỗ trợ Covid-19 của các hộ nghèo. Câu chuyện gây bức xúc này xảy ra tại một số thôn thuộc địa bàn xã Ba Nang (huyện Đakrông, Quảng Trị).

  Biếm Họa13/06/2020
  Tuyệt đỉnh đam mê

   Tuyệt đỉnh đam mê

   "Trong bất cứ công việc nào, sự đam mê luôn rất quan trọng. Đừng vì mấy đồng lương, thù lao ít ỏi mà đánh mất niềm vui trong công việc".

   Đời Cười11/01/2020