JavaScript is off. Please enable to view full site.
Tuyệt đỉnh đam mê

Tuyệt đỉnh đam mê

"Trong bất cứ công việc nào, sự đam mê luôn rất quan trọng. Đừng vì mấy đồng lương, thù lao ít ỏi mà đánh mất niềm vui trong công việc".

11/01/2020