Thiên hạ làm chi trong thời phong tỏa?

  Thiên hạ làm chi trong thời phong tỏa?

  Trong giai đoạn tạm thời ai ở đâu thì nên ở yên chỗ đó để chống dịch Covid-19, cách chấp hành đúng là không phải ai cũng như ai, tuỳ theo nhận thức của mỗi người, và tuỳ theo cả từng… nền văn hóa nữa.

  Phong tỏa là tách biệt... nam, nữ ở Panama

   Phong tỏa là tách biệt... nam, nữ ở Panama

   Từ ngày 1 tháng 4, quốc gia Trung Mỹ này đã áp lệnh phong tỏa tách biệt theo giới tính, nhằm hạn chế hoặc nam hoặc nữ ra đường tuỳ theo mỗi ngày trong tuần, Nghĩa là chưa tới mức… cách ly hẳn đàn ông với đàn bà trong thời mắc dịch Covid-19.