Cờ quạt gì tầm này

    Cờ quạt gì tầm này

    Thời gian này, dịch Cô-Vít đang bùng phát khó lường, người lớn tuổi như các cụ hưu trí lại càng phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.

    Biếm Họa02/06/2021