Phương án nhậu Tết Tân Sửu

    Phương án nhậu Tết Tân Sửu

    Đối với các ông bợm nhậu việc dừng "giao lưu" dịp Tết hơi khó. Thế nên, dự đoán mấy ổng sẽ sử dụng biện pháp "an toàn giả tạo" này để tiếp tục "chén chú chén anh".

    Biếm Họa11/02/2021