Miền đất hứa

Miền đất hứa

Một nhóm người ngoài hành tinh phát hiện ra trái đất là miền đất hứa, bởi nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi...

Đời Cười 01/09/2019