Chuyện về Tam đa và bình hút Phúc Lộc Thọ

    Chuyện về Tam đa và bình hút Phúc Lộc Thọ

    Ngày xửa ngày xưa, trên thiên đình bộ ba ông Phúc Lộc Thọ chơi thân với nhau như bộ ba Xe Pháo Mã vậy. Tình bạn ba người dính còn hơn keo dính chuột. Nếu so về độ thân mật thì Phúc Lộc Thọ hơn hắn Bát Tiên.

    Đời Cười05/10/2020