Vì sao Dương Tiễn có 3 mắt?

  Vì sao Dương Tiễn có 3 mắt?

  Ngày nọ Dương Tiễn do ham ăn hột mít luộc, sơ sảy để con Hạo Thiên Khuyển trốn xuống trần. Chỗ nào không trốn, Hạo Thiên Khuyển trốn chạy ngay vài làng Vũ Đại.

  Đời Cười13/03/2021
  Anh chồng lật lọng

   Anh chồng lật lọng

   Lúc yêu thì thề non hẹn biển, thế mà bây giờ thì... Bài học rút ra là không nên tin tưởng đàn ông trong mùa dịch.

   Biếm Họa23/07/2021