Giáo viên mầm non: Tưởng không nặng mà nặng không tưởng!

    Giáo viên mầm non: Tưởng không nặng mà nặng không tưởng!

    Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vừa đề xuất giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc, xem xét được nghỉ hưu sớm hơn. Dư luận hoàn toàn đồng tình bởi công việc này không những dạy mà còn phải dỗ trẻ. Áp lực của giáo viên mầm non là rất lớn, số giờ làm việc thường vượt quá quy định do phải đi sớm đón trẻ và kết thúc công việc khá muộn...

    Biếm Họa18/06/2020