JavaScript is off. Please enable to view full site.
Vũ khí khủng bố thời nay: Combo mắm tôm và sơn đỏ

Vũ khí khủng bố thời nay: Combo mắm tôm và sơn đỏ

"Mốt" mới khủng bố tinh thần thời gian gần đây là tạt sơn và mắm tôm vào nhà riêng hay cơ sở kinh doanh. Hình thức khủng bố này có thể làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của khổ chủ, có người không dám ở nhà mình mà phải đóng cửa nhà bỏ đi nơi khác.

28/09/2019