Hôn 19 rắn hổ mang, ngậm cùng lúc 10 rắn đuôi chuông

Hôn 19 rắn hổ mang, ngậm cùng lúc 10 rắn đuôi chuông

Trong cùng năm 2006, “Người Rắn Texax” Jackie Bibby ngậm 10 con rắn đuôi chuông trong miệng, giành Kỷ lục Guinness thế giới, trong khi một nhà thôi miên rắn người Thái Lan hôn 19 con rắn hổ mang chúa thì chỉ là “kỷ lục tự xưng”.

27/08/2020 16:17