Những điều thú vị trên Wikipedia đa ngôn ngữ

Những điều thú vị trên Wikipedia đa ngôn ngữ

Có bao nhiêu ngôn ngữ trên Wikipedia? Bạn muốn đăng ký một ngôn ngữ mới thì phải làm sao? Tại sao có cả ngôn ngữ người ngoài hành tinh trên đó? Ai là nhân vật được nhiều interwiki nhất? ...

30/11/2019 14:22