JavaScript is off. Please enable to view full site.
Bạn trẻ Israel quyết mang bình đẳng giới vào... bộ bài 52 lá

Bạn trẻ Israel quyết mang bình đẳng giới vào... bộ bài 52 lá

Một bạn gái tuổi teen ở Israel tên Maayan, đến từ Jesuralem, đã kêu gọi hơn 285.000 đôla trên trang gọi vốn cộng đồng Indiegogo, để… “cập nhật” lại bộ bài 52 lá sao cho thể hiện đúng tinh thần bình đẳng giới của trò chơi lâu đời từ thời… phong kiến này.

11/05/2020 18:00