Còn gì buồn hơn trời mưa lại còn đứt cáp

    Còn gì buồn hơn trời mưa lại còn đứt cáp

    Trong khi đang khắc phục sự cố tuyến cáp quang biển AAG, đơn vị sửa chữa lại phát hiện thêm sự cố mới. Như vậy thời gian sửa chữa tuyến cáp quang này sẽ kéo dài thêm vài ngày. Dân mạng tiếp tục sống chung với tốc độ ốc sên khi kết nối quốc tế.

    Truyện Tranh04/06/2020