Biếm họa

ChatGPT bị cá mập cắn?

Đăng lúc 07:35 | 04/02/2023

ChatGPT khẳng định câu hỏi nào nó cũng trả lời được, nhưng thực tế thì sao?

Tin mới Biếm Họa
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận