JavaScript is off. Please enable to view full site.
Hành động thiết thực của CĐM khi Thảo Cầm Viên cần giúp đỡ

Hành động thiết thực của CĐM khi Thảo Cầm Viên cần giúp đỡ

Sau thông tin toàn bộ nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn giảm 30% lương để lấy tiền nuôi thú, cộng đồng mạng đã lên tiếng kêu gọi giúp đỡ cho sở thú. Vì chưa có nơi đóng góp trực tiếp, nhiều người đã vào website saigonzoo.net mua hàng lưu niệm, cây cảnh... ủng hộ Thảo Cầm Viên.

07/08/2020 11:40