JavaScript is off. Please enable to view full site.
Bàn về ẩm thực

Bàn về ẩm thực

Ngày xưa, lúc anh Trời ngồi lập trình để tạo ra cây cối và muông thú, anh dự kiến các loài vật sẽ sống chung hòa bình với nhau, chúng sẽ ăn rau rừng mà sống.

03/05/2020 10:49