Giá... ăn theo

    Giá... ăn theo

    Mỗi lần giá xăng tăng là y như rằng các mặt hàng khác thi nhau ăn theo, dù chẳng liên quan.

    Biếm Họa16/11/2021