Không thể thất hẹn đấng anh linh

    Không thể thất hẹn đấng anh linh

    TTO - Sau khi đi dạo một vòng khắp cơ quan để mọi nhân viên lớn nhỏ già trẻ đều nhìn thấy mặt mình, sếp vào phòng riêng đóng cửa để… ngủ vùi một giấc mệt mỏi.

    Zới Trẻ03/05/2019