JavaScript is off. Please enable to view full site.
Cơn giận của đại gia

Cơn giận của đại gia

Nhưng thôi, chuyện xứ NGƯỜI không cần bàn, chẳng qua vì vừa rồi ầm ầm ĩ ĩ cơn giận của một dạng khác khiến Mỗ ngẫu nhiên nhớ lại thôi. Cơn giận ấy của dạng đại gia.

12/09/2019
Trái tim rực rỡ sắc màu

Trái tim rực rỡ sắc màu

Chúng em kính chào ông chủ! Có ông chủ đứng sau lưng lãnh đạo, thì chúng em làm ăn phát đạt không ngừng!

07/09/2019