JavaScript is off. Please enable to view full site.
Ra sau nhà bắt con gà

Ra sau nhà bắt con gà

Cả ngàn đời nay, dân gian vẫn dùng gà tiếp khách mà chưa thấy con nào phản biện như này.

21/04/2020 08:30