Thằng Tí đi chích ngừa

    Thằng Tí đi chích ngừa

    Bác sĩ trấn an 'Đừng lo, tiêm nhanh lắm, như mình bị cắn thôi à". Thằng Tí nghe vậy cũng bớt lo lắng, cơ mà "hệ thần kinh cảnh giác" của nó bắt đầu hoạt động...

    Truyện Tranh15/08/2021