'Có cầu thang mắc gì bắt tôi nhảy'

    'Có cầu thang mắc gì bắt tôi nhảy'

    Thay vì nhảy thẳng xuống hồ nước lấy đồ theo sự chỉ dẫn của chủ, chú chó tìm lối cầu thang đi xuống khiến nhiều người xem không nhịn được cười.

    Video23/05/2020