JavaScript is off. Please enable to view full site.
Sự nham hiểm của thời tiết mùa hè

Sự nham hiểm của thời tiết mùa hè

Hình như ông Mặt Trời có mắt thì phải, ổng biết rõ lúc nào ta mặc áo mưa. Bà Mây cũng thế, hễ khi nào ta không mặc áo mưa là bả dội cho một cơn "cực đoan" ngay.

13/06/2020 11:30
Cảnh giác với ngôn tình mùa mưa

Cảnh giác với ngôn tình mùa mưa

Sở dĩ gần đây, các tình huống "ngôn tình" thật sự ít xảy ra là bởi vì mọi người còn đang bận làm kinh tế sau dịch Covid.

20/05/2020 17:11