JavaScript is off. Please enable to view full site.
Văn Lâm '6 múi gom 1', Bùi Tiến Dũng 6 múi 'nét căng'

Văn Lâm '6 múi gom 1', Bùi Tiến Dũng 6 múi 'nét căng'

Không hẹn mà gặp cả 2 thủ thành tuyển Việt Nam Bùi Tiến Dũng và Đặng Văn Lâm đều đã cập nhật tình trạng thể lực cũng như thể hình của mình lên mạng xã hội. Và hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau.

15/06/2020 11:05