Video

Chú cua 'nâng giá trị bản thân' bằng cách qua hồ có giá cao hơn

Video

Đăng lúc 08:31 20-10-2020

"Phải ngang như cua thì mới tăng được giá trị bản thân", một người bình luận hài hước

CHUYÊN MỤC