Cô bé quàng khăn đỏ phiên bản Tết

    Cô bé quàng khăn đỏ phiên bản Tết

    Nếu Tết là Khăn Đỏ thì Sói sẽ có cả đàn. Nào hàng giả, hàng lậu, nào nhập cảnh trái phép, các kiểu... Luôn rình rập chực nuốt chửng Khăn Đỏ nếu "cô bé" không cảnh giác.

    Biếm Họa 07/01/2021