Chia tay thời… corona: bằng Zoom đã tệ nhất chưa?

    Chia tay thời… corona: bằng Zoom đã tệ nhất chưa?

    Quên đi tấm note mà chàng Berger để lại cho nàng Carrie trong Sex and the City. Cũng quên luôn cuộc điện thoại 27 giây chàng Joe Jonas gọi để chia tay-Taylor Swift. Cũng quên nốt đoạn tin nhắn chia tay từ anh chàng hay cô nàng ex hèn nhát của bạn. Cách chia tay thịnh hành nhất, mốt nhất, cũng tệ hại nhất hiện nay chính là qua… Zoom.

    Trạm Hoạt Hình 11/04/2020