Chào 2024 với… 'Nguyện ước bồ câu'

    Chào 2024 với… 'Nguyện ước bồ câu'

    Vượt qua nỗi ám ảnh về nền kinh tế sẽ ảm đạm hơn trong năm mới, giới họa sĩ biếm quốc tế đang thể hiện nỗi lo về chiến tranh có thể sẽ dây dưa, hay lan rộng hơn nữa ở nhiều nơi trên thế giới…

    Biếm Họa 07/01/2024