Vì sao có những lớp học 'chân dài'

    Vì sao có những lớp học 'chân dài'

    Hình thể học sinh ngày nay đã vượt trội so với thế hệ trước, nhưng hiện nhiều trường vẫn sử dụng mẫu bàn ghế từ hàng chục năm trước. Đó là lý do xuất hiện các lớp học "chân dài".

    Biếm Họa 25/10/2023