Vì sao bọn F.A hay lập đàn cầu mưa?

    Vì sao bọn F.A hay lập đàn cầu mưa?

    Dân F.A "cầu mưa" là chỉ để giữ lời hứa với Cóc. Thường tỷ lệ "cầu mưa" thành công rất thấp, bởi trong những ngày đó ông Trời cũng tranh thủ đi đú đởn với bà Trời (lêu lêu bọn F.A nhá!)

    Đời Cười 21/02/2020