Video

Cách nhận biết mức lương qua bữa ăn

Video

Đăng lúc 10:08 27-10-2022

Một đoạn video vui mô tả về cách nhận biết mức lương qua bữa ăn của người 50 triệu và 5 triệu một tháng khiến ai xem cũng phì cười và tâm đắc khen đúng.

CHUYÊN MỤC