Cá ngựa có tác dụng gì?

    Cá ngựa có tác dụng gì?

    Tôi được tặng một mớ cá ngựa. Nghe nói “ông uống bà khen”, nhưng chưa dám xài vì không biết tác dụng thực hư thế nào...Th.Nhiên (TP.HCM)

    Sức Khỏe 09/10/2020