Biếm họa

Cá chép cúng ông Táo bị hành hạ, hết bay nổi!

Đăng lúc 07:26 | 14/01/2023

"Tiến độ" chầu trời của ông Táo có thể bị ảnh hưởng bởi cá chép phóng sinh đã hết bay nổi...

Tin mới Biếm Họa
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận