Burger McDonald 10 năm vẫn còn nguyên, bạn có dám ăn?

    Burger McDonald 10 năm vẫn còn nguyên, bạn có dám ăn?

    Chuỗi thức ăn khổng lồ này đã đóng cửa nhà hàng cuối cùng ở Iceland này từ 10 năm trước, nhưng những chiếc burger cuối cùng được bán ra vẫn được một số người bảo quản cẩn thận, và theo một cách thần kỳ nào đó, nom vẫn… ngon mắt.

    Đời Cười 22/11/2019